Poskytujeme všetky služby spojené so zváraním optických vlákien SM a MM, vrátane prípravy káblov a vlákien. 
Zabezpečujeme aj dodanie materiálu, optických rozvádzačov, patchpanelov a iného inštalačného materiálu. 

Komplexné riešenie na kľúč:

  • návrh optických sietí

  • poradenstvo

  • návrh a dodanie materiálu

  • príprava na zváranie

  • zváranie a meranie

  • vystavenie meracieho protokolu

Služby je možné objednať aj samostatne. 

Zvárame zváračkou Sumitomo 72C.