Kontakt

Battery service Slovakia, s.r.o.

Ján Mačuga
+421 903 790 976
macuga@battery.sk

Juraj Mošať, konateľ spoločnosti
mosat@battery.sk

Ing. Jela Mošaťová, konateľ spoločnosti
mosatova@battery.sk

sídlo spoločnosti:
Battery service Slovakia, s.r.o.
Čermany 87
956 08 Topoľčany

miesto podnikania:
Battery service Slovakia, s.r.o.
Pajštúnska 1
851 02 Bratislava

IČO: 36551708
DIČ: 2020138956
IČ DPH: SK2020138956

Zápis v obchodnom registri:
Okresný súd Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13742/N